A nagyobb barlangok táblázata

NÉPI NÉV;
egyéb szerb-montenegrói név
magyar elnevezés első dokumentuma
az ott publikált név
zóna körzet t.sz.f.
(m)
bejárat jelölése hossz
(m)
mélység
(m)
rövid leírás
PEĆ --- 1919, Lahner:
Peč
É Đerinski vrh 909   300 274 Tágas előcsarnokból nyíló hatalmas akna, teremmé táguló alját iszap tölti ki. Lahner 1916-ban az aknaszájig járt benne, annak feltáróiról nincs információ. 2015-ben találtuk meg.
jama ZB-2 Szása-barlangja   É Zabrđe 1065   100 60 2004-ben felderített aknabarlang, bejáratát egy helybeli mutatta. Az alatta lévő kisebb termeket agyagkitöltés zárja.
jama ZB-5 Lépőszáras-barlang   É Zabrđe 1064   240 96 2004-ben felderített aknabarlang, kettős bejáratát egy helybeli mutatta meg. A 61 m mélységű akna egy nagy teremmel tagolt meanderre torkollik, végpontja elszűkül.
Tatinačka jama 10 mp-es akna   É Tatinac 1230   120 100 2009-ben feltárt tágas hasadékakna az 1261 m-es csúcs előtt. Az alját meredek, instabil törmeléklejtő zárja.
jama GV-6 Tami barlangja   É Gornji Vršanj 1095 GV 6 60 51,5 2010-ben felfedezett, három tagból álló aknasor. Az alatta induló szűk járat végét egy nagy kőtömb torlaszolja el.
jama Bogoš Bogos-barlang   É Gornji Vršanj 1074   2000 279 2010-ben felfedezett bejárati aknája alatt nagy kiterjedésű és változatos arculatú járatrendszer húzódik. Teljes feltárása még nem fejeződött be, felmért hossza: 1.598 m.
jama GV-10 LK 5 akna   É Gornji Vršanj 1089 GV 10 100 55 2011-ben felfedezett aknabarlang. Két bejárati aknája alatt kis hókupac van; mindkettő egy törmelékes aljú terembe vezet.
Zečja rupa Nyúl-lika   É Gornji Vršanj 1080   1850 400 2006 óta kutatott barlang, számos aknával és -150 m alatt aktív vízfolyással. Jelenlegi mélypontját egy még felderítetlen akna alkotja, felmért hossza és mélysége 800 m és -227 m.
  Hepe vágya   É Gornji Vršanj 1080   60 60 2008-ban feltárt egytagú akna a Nyúl-lika közelében. Alját omladék zárja, összeköttetésben lehetett a nagy barlanggal.
Džonijeva jama Dzsoni-barlangja   É Donji Vršanj 1000   80 54 2006-ban felderített aknabarlang a Pačkovo brdo oldalában, bejáratát egy helybeli mutatta meg. A 46 m mély akna egy törmelékes aljzatú teremre torkollik, érdemi folytatása nincs.
jama JA-1 Nyúlon túl   É Jašikovica 1090 JA 1 130 60 2012-13-ban feltárt aknarendszer; két bejáratának aknasorai 40 m mélyen csatlakoznak össz. Meander-folytatása elszűkül.
jama JA-2 Fekete madaras barlang   É Jašikovica 1090 JA 2 80 70 2013-ban felfedezett tágas akna. Az aljáról induló folyosót 10 m után omladék zárja le.
jama KD-1 Négybejáratú-barlang 1984, Otava:
propast 4 oka
É Kranji do 880   100 64 1983. évi cseh feltárás, négy aknabejárata a Kotor-Cetinje műút mellől is látható. Ezek egy tágas terembe vezetnek, az abból nyíló kettős akna talpát mosott kőtörmelék borítja.
DUBOKI DO --- 1917, Lahner:
Stephan von Sarkotič-Höhle
P Petrova Ljut 906   2500 506 G. Lahner által 1916-ban -310 m mélységig feltárt lépcsőzetes barlang; -100 m alatt állandó patakkal. Végponti szifonját egy horvát búvár úszta át elsőként; a második szifonig terjedő folytatást 2005-2006. évi expedícióink búvárai derítették fel.
pećina PL-1 Trikós-barlang   P Petrova Ljut 1029   207 71 2003-ban felfedezett, kisebb aknákkal lépcsőzött barlang. Az alját agyagkitöltés zárja.
jama PL-3 Megint Péntek   P Petrova Ljut 1050   180 54 2013-ban felfedezett aknabarlang. A látványos bejárati akna tágas csarnokra torkollik, érdemi folytatása nincs.
Žestoka jama Dögös-barlang   P Raicevići 853   1100 106 2003. évi expedíciónk felfedezése, magyar neve a szűk bejárati akna alját borító szemétre utal. Az ezt követő aknasor több szintes járatrendszerre torkollik; a polje fő víznyelője felé tartó aktív ágat szifon zárja. Felmért hossza 640 m.
Meander pećina Meander-barlang   P Raicevići 853 RA 4 306 71 Felszakadt kis meanderből nyíló barlang, 2009-ben tártuk fel. A bejárat utáni aknasora egy É felé tartó, aktív és helyenként cseppköves folyosóba vezet, a mélypontot szifon zárja.
BOJANOVICA Szamaras-barlang 1916, Matcha:
Lottspeich-Grotte
P Raicevići 882   308 67 G. Lahner által feltárt, látványos barlang. Aknaszerű bejárata egy lejtős, alagút jellegű folyosóra torkollik; felfelé tartó ágát cseppkövek is díszítik. 2004-ben egy helybeli mutattatta.
pećina RA-8 Fázós Kőtojás   P Raicevići 946 RA 8 78 51,2 2009-ben feltárt, szűk bejáratú lépcsőzetes barlang a Velji vrh oldalában. Időszakosan aktív alsó meanderének vége elszűkül.
jama Mahovina Mohás-barlang   P Raicevići 946   160 80 Aknabarlang a Velji vrh oldalában, nitt volt benne. Az akna alól induló meander elszűkül, feljebb két kis oldaljárata van.
pećina Kosač Kaszás-barlang   P Raicevići 910   300 48 2011-ben feltárt barlang a Velji vrh lábánál. A bejárat utáni aknasora szűk, meanderező járatba vezet.
pećina Njegoš Njegoš-barlang 1999, Otašević:
pećina Jozova Glavica
P Erakovići 874
898
  6200 383 Szerteágazó járatrendszer helyenként szép cseppkövekkel. Első szakaszát 1988-ban angolok tárták fel; a 2004. óta folyó magyar kutatások révén vált Montenegró 3. leghosszabb barlangjává. Mélypontját szifon zárja. Felmért hossza 6.104 m.
pećina ER-8 Pajszeros-barlang   P Erakovići 888 ER 8 113 53,6 2008-ban feltárt, lépcsőzetes barlang. A szűk bejárat utáni aknasorhoz két kis oldalterem csatlakozik, a vége elszűkül.
pećina BŽ-4 Hideglelős-barlang   L Bižaljevac 1308 BZ 4 137 52 2014-ben felfedezett többszintes barlang a romfalutól K-re, feltűnően hideg huzattal. Végpontját szűk meander alkotja.
jama JN-1
= JAMA BENČINA?
Ötórai tea 1961, Pretner?
(jama Benčina)
L Jančine 1360   139 82 Több bejáratú aknarendszer a Jančine K-i lábánál; már ismert volt (dübel volt benne). Az alján lévő meander nem járható.
pećina Ana Anna-barlang   L Kuk 1360
1378
  251 88,6 2006-ban felderített, idős barlang; tágas előcsarnokának egy felső bejárata is van. Alsó szintjére egy hasadékakna vezet le, mélyponti termét hófehér, szenilis cseppkövek díszítik.
Lisičja rupa Róka-lyuka   L Kuk 1381   95 74,2 2006-ban felfedezett aknasor, szűk bejárata szép karros sziklák között nyílik. Mélyponti termének alját fekete iszap tölti ki.
sistem
Dvorupe jame - Ledene jame
Kétlyukú-Jeges-barlangrendszer 1961, Pretner: jama u Dubokom dolu na Kuku L Kuk
Štirovnik
1320
1360
  7400 713 Két, külön-külön is jelentős aknabarlang összetett rendszere, aktív patakokkal és helyenként cseppkövekkel. Kisebbik tagját 1959-ben már a szlovének is kutatták; a magasabban nyíló Kétlyukú-barlang feltárását 2009-ben kezdtük meg. 2014-ben sikerült összekötni őket, együttes felmért hosszuk: 7.102 m.
jama ŠT-8 Csókás-barlang   L Štirovnik 1470 ST 8 95 80 2014-ben felfedezett impozáns akna a hegy Ny-i oldalában. Szelvénye lefelé tovább tágul, az alját törmeléklejtő zárja.
jama koje puši lulu Pipás-barlang   L Raduljica 1250   788 73 2007-2008-ban feltárt aknabarlang Trešnja-tól Ny-ra. Felső zónájában tágas omladékos termek is vannak; elszűkülő mélypontjára az aknákkal lépcsőzött DK-i ág vezet.
MILOŠEVA PEĆINA Miloševa-barlang 1961, Pretner: Miloševa pećina L Raduljica 1270   525 57 Régóta ismert barlang; omladékos bejáratát a térképek nem pontosan jelölik. Folyosóinak talpába több vakakna mélyül, az északi ág aknája utáni járatokat 2009. évi expedíciónk tárta fel.
jama Lahner Lahner-barlang   L Raduljica 1299   1100 280 2010 óta kutatott aknabarlang a Jezerski vrh lábánál. Kb. 200 m mélységig aknák és rövid járatok láncolatából áll, az alsó rész lépcsős folyosóját egy omladékzóna tagolja. Mélypontját egy szűkület alkotja; felmért hossza és mélysége 885 m és -233 m.
jama Vindi Vindi-barlang   L Završje 1205   100 65 2005-ben felfedezett kéttagú hasadékakna. Három függőleges és egy lejtős bejárata van, az alját törmelék tölti ki.
jama Dinja Dinnyés-barlang   L Mramor 1180   126 55 2008-ban felderített lépcsőzetes aknabarlang. Bejáratát egy pásztor mutatta meg, a végét meredek törmeléklejtő zárja le.
Panorama jama Panoráma-barlang   C Velja glava 1270   380 135 Aknabarlang a fennsíkperem alatt. Első két aknája a nittek alapján már ismert volt, a második aknához É-ról csatlakozó ág a 2009. évi expedíció feltárása. Végpontját omladék tölti ki.
jama Vatre i Leda Tűz és jég barlangja   C Velja glava 1324   100 60 2009-ben bejárt hasadékakna a fennsík pereme alatti leégett erdőrészen. Alját hólejtő borítja, a mélypontot törmelék zárja.
Đurđevačka jama Szamócás-barlang   C Đurđevac 1369   170 60 Aknabarlang a hegy Ny-i lábánál, az alján lévő tágas terem két oldaljárata elszűkül. A talált kőbaba és nitt alapján ismert volt.
jama ĐU-2 Bence-lika   C Đurđevac 1371 DU 2 160 80 2012 óta kutatott szűk, lépcsőzetes barlang a hegy É-i lábánál. Mélypontját egy újabb szűkület alkotja, feltárása még zajlik.
pećina ĐU-11 Bačko barlangja   C Đurđevac 1359 DU 11 154 68 A 2015-ben felderített barlang bejáratát a nemzeti park volt igazgatója mutatta meg. A lejtős folyosó egy aknasorral torkollik az alsó nagy teremre; feltárása még nem zárult le.
jama Golubišnica --- 1999, Otašević: Jama Golubišnica C Ivanova Korita 1310
1318
  600 165 Három bejárattal felnyílt aknabarlang. Két nagy termét egy 60 m mély akna köti össze, további járatai jóval szűkebbek. A falára kormozott évszám alapján 1988-ban tárták fel.
jama ČS-3 Bontott-barlang   C Čista strana 1398   100 70 2012-ben feltárt aknabarlang, bejárati része omlásveszélyes. A második akna alól induló lépcsős meander vége elszűkül.
                   
2015. végén összesen             29092