Felügyelőbizottság

Pályázat a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat felügyelőbizottsági elnöki posztjára

Nevem: Csepreghy Ferenc József (keresztneveimből adódóan, barlangos körökben Császár, gyakrabban Csaszi).

Egy híján negyven éve járom a barlangokat, elsősorban feltáró kutatást végzek (pl. Pénz-patak, Montenegró). Részletesebb barlangos önéletrajzomat felugró ablakba írtam. Jelenleg 57 éves vagyok, gazdasági szakember. Korábban két ciklusban tevékenykedtem már FB-tagként. Most szeretném ismét ilymódon kivenni a részemet az időugrásból. El is kezdtem már: a szükséges alapszabály- és SZMSZ módosításban, a fordulat terveinek kidolgozásában segítettem. 

Azt, hogy mi szükség van a fordulatra, a reformcsapatunk szlogenjével élve időugrásra, társaim már nagyon szépen megfogalmazták. Én, a közismert problémák taglalását teljesen mellőzve (de leszögezve azt, hogy szerintem Fleck Nóra és Hazslinszky Tamás sokévtizedes munkája nélkül ma nem volna mit megreformálni) ennyit mondok:

Az MKBT az egyetlen általános célú, országos hatáskörű, teljesen nyílt szövetsége-egyesülete a barlangokkal szenvedélyesen foglalkozóknak. Pótolhatatlan és helyettesíthetetlen. Pontosabban meg lehetne szüntetni, de vajon ha ezt a szervezetet nem tudnánk közmegelégedésre működtetni, akkor egy új szövetség ugyan mitől lehetne sikeresebb?

Ha jót akarunk (márpedig azt akarunk), akkor sokkal könnyebb, célravezetőbb a meglévő, minden hibája és nehézsége ellenére mégiscsak elismert szervezetet megújítani, lendületbe hozni, mintsem veszni hagyni mindent és nulláról kezdeni.

Ha megválasztotok, a bizottság - az időugrás céljainak elkötelezetten - négyéves munkaterv készítésével kezdené a tevékenységét, személyre lebontott feladatok megjelölésével. Sürgősséget élvezne:

- a Társulat szabályzatainak felülvizsgálata, véleményezése (folyamatban van);

- a 2015. évi beszámoló és könyvelési anyag áttekintése, a vagyoni helyzet értékelése;

- a gazdálkodás területén racionalizálási javaslatok kidolgozása;

- a tagdíjkedvezmények legitimitásának kérdésköre, ideértve az ellenőrizhető tagnyilvántartó rendszer kialakítására tett javaslatot;

- visszamenőleges belső ügyviteli és gazdasági, jogi megfelelőségi ellenőrzések, a hatályos határozatok feltérképezése, irattári rend stb.;

- a gazdasági információellátás javítására, javaslatok kidolgozása (magyarázatok, speciális kimutatások, határidők).

(Erre szokták mondani, hogy száraz téma, meg talán azt is, hogy nem kell túlragozni. Én meg azt mondom, hogy egy jól működő FB nagyon hatékony segítséget tud nyújtani a vezetőknek, rámutatva a lappangó rendszerhibákra, vagy akár például a konfliktusok kezelésében. Sok gondunk-bajunk most nem volna gond és baj, ha a mindenkori FB idejében jelezte volna a problémát, el tudta volna érni a megoldását.)

A Társulat minden testületével és tagjával aktív, gyakori kapcsolat, a társulati munka lehető legsokrétűbb támogatása lenne a munkamódszerem. Ez a honlap a választás után is a rendelkezésetekre fog állni, hogy kapcsolatba léphessetek a Felügyelőbizottsággal, vagy személy szerint velem, lévén a domain az én tulajdonom, a Contact menüben írt  e-maileket tehát én fogom megkapni. Remélhetőleg idővel a barlang.hu-n is meg lesz oldva az FB elérhetősége.

 

Kérem tehát a bizalmatokat!

Budapest, 2016. május 18. (20-án átdolgozva)

Csepreghy Ferenc József

 

Ugrás a bizottsági tagjelöltekhez