Laufer Csaba

Budapesten születtem 1949. április 12-én

Gyerekkorom óta, mióta járni tudtam, mindig valamilyen természetbarát szakosztálynak voltam a tagja. Ifjúsági és Bronz jelvényes túravezető lettem. Tagja voltam a Társadalmi Erdei Szolgálatnak!

Édesapám Óbudán, a Fényes Adolf utcai általános iskolámban megalapította a Gábor Áron Természetbarát Szakosztályt. A szakosztály keretein belül 1963-ban megalakult a barlangkutató csoport is, aminek felelős csoportvezetője édesapám volt, a gyakorlati csoportvezetést, rám bízta. Az Óbudai Kinizsi SK vett patronálásba minket, Palánkai János vezetésével, majd később Dr. Dénes György támogatását is élveztük a Meteorban. 1966-ban lettem az MKBT tagja.

A Gábor Áron barlangkutató csoport 1980-ban édesapám halála miatt sajnos megszűnt, mivel a Természetbarát Szakosztályt nem volt, aki vezesse. Ebben az évben Kiss Attila, aki a Gábor Áron csoportnak a tagja volt, megalapította a honvédségen belül a Bekey barlangkutató csoportot, amiben 6 egykori Gábor Áron-os lett tag, velem együtt.

Jelenlegi helyzet:
Úgy tapasztalom, hogy a barlangkutatók között, nagyon sokan nem tagjai a Társulatnak. Ezt most figyeltem meg, amikor a Könyvtár rendezés értékelésekor a névsort elolvastam. Látszik, hogy valamilyen szinten azért kötődnek a Társulathoz. Hallottam olyan véleményt is, hogy akkor sem lennének tagok, ha nem lenne tagdíj. Ez elgondolkodtató, hogy mi vezetett ide, hogy nem akarnak olyan Társulatba tartozni, amit egykori barlangkutató nagyjaink alapítottak. Én büszke vagyok, hogy tagja lehetek egy ilyen nagy múltú Társulatnak. Sajnos mióta tag vagyok mindig azt láttam, hogy vitázások és veszekedések voltak (vannak) a Társulatban. Mindig voltak (vannak) akik elégedetlenek a működéssel, de igazán senki nem tudja megmondani, hogyan kéne csinálni. Sajnos a mai világ túl van bonyolítva a bürokrácia által. Amikor én kezdtem, sokkal egyszerűbb volt lejutni a barlangokba. A jelenlegi helyzetben a természetvédelemre hivatkozva, megnehezíti a sportbarlangászat helyzetét és így a lehetséges barlangkutató utánpótlás helyzetét. Ezért is keresik a barlangászok a külföldi lehetőségeket a túrázásokra és kutatásokra, kicsit háttérbe szorítva(?) a hazai barlangokat.

A jövő feladata!

Szeretném, ha több aktív (nem csak a barlangkutatásban) fiatal csatlakozna hozzánk!

Érdekeltté kell tenni a kutatókat a tagságban Pl.

1. A Társulaton keresztül intézni a kutatási engedélyek megszerzését

2. A Társulaton keresztül intézni a barlangi túra engedélyeket

3. A Társulatnak ütőképesen kéne működnie, hogy valóban képviselni tudja a hazai barlangászok érdekeit.

4. Hatásos jogi képviseletre van szükség.

5. Megbízott szóvivő is kéne, aki a külvilág felé ( sajtó stb.) képviseli a Társulatot.

6. Szükség van határozott, érdekérvényesítésre képes vezetésre.

7. Tagdíj nemfizetés esetén 2 év türelmi idő, majd a tagság felfüggesztése a tagdíj visszamenőleges rendezéséig.

8. Együttműködés különböző társadalmi szervezetekkel, több nyilvános szereplés.

9. A Pálvölgyi-kisház megszerzése, vagy egyéb lehetőség a Társulat elhelyezésére.

10. Kedvezményes, vagy ingyenes belépési lehetőség a kiépített barlangokba.

11. Fotó és videó bemutató előadások a nagyközönség részére, hangoztatva a barlangkutatás hasznosságát. Népszerűsíteni a fiatalok felé, hogy sport szempontjából és közösség összekovácsolása szempontjából is hasznos elfoglaltság.

12. A Nemzeti Parkokkal szorosabb kapcsolat, kölcsönös segítségnyújtás.

13. Önkéntes munkák ösztönzése.

14. Idősebb barlangkutatóinkkal szorosabb kapcsolattartás, tapasztalataikat meghallgatni, kikérdezni.

15. Összegyűjteni a barlangász dalok szövegét (Pelikán István, Kardos László "Maris", Fónyad Béla "Bátyó") hangfelvételt készíteni, ha nincs.

16. Hangfelvétel vagy videó a még köztünk élő idősebb barlangászokkal, mert sajnos sok kincs tűnik el velük együtt. Köszönet Füredi Zolinak, Dr. Dénes György riportjáért.

Mindenképpen egy sokkal dinamikusabb, határozottabb Társulatra van szükség. A fiatalok lendületességét kell párosítani az idősebbek tapasztalatával és higgadtságával. A Szakmai Napokon több aktív barlangkutató csoport előadása, esetleg külföldi vendégek meghívása tapasztalatcserére. Az előadások anyagát CD-n vagy DVD-n közreadni azoknak a kutatóknak, akik nem tudtak részt venni az előadásokon.