Verjovkin-bg. (a legmélyebb a Földön)

Az Alekszandr Verjovkin-barlang 2017-ben került a világranglista élére, megelőzve a Kruber-Vorónyja-barlangot, ha csak néhány méternyivel is (-2204 m). Itt búvárkészülék használata nélkül járható be ez a teljes mélység, ami nem mondható el a másik barlangról. Felülmúlja azt a tekintetben is, hogy az aknák sorozata alatt, a nyugalmi karsztvízszint fölött 7-8 km-nyi vízszintes jellegű járatrendszert sikerült bejárni és feltérképezni (karszthidrológiai kollektor). Ezzel a járatok összes hosszúsága elérte a 13500 m-t. 2018-ban további 8 m vízalatti mélységet mértek meg, így a mai adat: 2212 m.

A feltárás sebessége is páratlan volt 2016-17 során: mintegy 1800 m többletmélység. Ez hat expedíció eredménye, alig több mint két év alatt. Ennyire sűrűn visszatérni a nehéz magashegyi környezetbe és ott, no meg a hatalmas mélységben kemény munkát végezni – önmagában is csúcsteljesítmény. Mély tisztelettel gratulálok a Perovo-Szpeleo csapat és a Perovói Barlangkutató Klub tagjainak! További balesetmentes, sikeres kutatást kívánok!

Mindezekről részletes információk olvashatók itt. Célszerű az Elhelyezkedés, majd a Kutatástörténet almenükkel kezdeni. Ez utóbbi alá soroltam be a korábbi térképváltozatokat, míg a Jelenlegi térképanyag önálló almenüben szerepel. Fényképválogatás és az elérhető rövidfilmek linkjei egészítik ki a gyűjteményemet.

Közvetlenül az orosz forrásanyagokból dolgoztam. Ezek főképpen: http://incave.org és http://cml.happy.kiev.ua, továbbá http://www.perovo-speleo.ru. Részletesen fölsoroltam őket az Irodalom almenüpontban. De lehet röviden tájékozódni angol nyelven is, az 592. sz. UIS-bulletin 49-51. oldalán (pdf 25-26. oldala), ha valaki úgy jobban szereti.

--------------------

Az igen nehéz feltáró kutatásban közvetlenül részt vevők mellett ki kell emelni Alekszandr Boriszovics Klimcsuk érdemeit, akit mi magyarok is jó néhányan személyesen ismerünk, tisztelünk, és aki  természetesen nem egyes-egyedül  elméletileg és kísérletileg kimutatta ennek a vízrendszernek a létét. Aki az Arábika-tömb központi régiója helyett, amely sokak számára vonzóbb volt, bizonyos hidrogeológiai megfontolások alapján inkább a déli, kissé alacsonyabb területekre igyekezett terelni a perovóiakat, már a nyolcvanas években. A saját, kijevi csapata is ebben a zónában érte el az első igazán kimagasló eredményt (Kruber-Vorónyja-bg.). Most, újabb másfél évtizeddel később fényesen beigazolódott az elméleti következtetéseinek alapvető helyessége. Cserébe fontos, felhasználható információkhoz jutott ő is. Nemcsak mennyiségi értelemben jelentős tehát ez a feltárási eredmény, nemcsak rekord, hanem fordulópontot képez a szaktudományok számára is.

Az Isten éltessen Téged is, Alekszandr Boriszovics, erőben-egészségben, hogy még sokáig segíthesd a fiatalabbakat!

2018. november 8.

Csepreghy Ferenc