Szilvay Péter

Pályázat a Felügyelő Bizottság tagi feladatok ellátására.

Szilvay Péter vagyok. Végzettségem szerint geológus technikus.

Már 1962-ben bekapcsolódtam a dorogi Kadić Ottokár Barlangkutató Csoport munkájába, a Sátorkőpusztai- és az akkor frissen felfedezett Strázsa-hegyi-barlang kutatásába. Ez a tevékenység annyira megragadott, hogy jelentkeztem a legendás Szabó József Geológiai Technikumba. 1963-tól a tanulás mellet az ottani – Szablyár Péter által vezetett – szakkörnek lettem a tagja. Kutatási területünk a Kevély-csoport volt. A Kevély-nyergi-zsomboly alsó részének újra kibontása és újabb járat (Jubileumi-ág) felfedezése, valamint a Szabó József-barlang feltárása kötődik a szakkörünkhöz.

Érettségi után az ÉKME Jósvafői Kutatóállomásán kaptam munkát, amely később VITUKI Kutatóállomás néven vált ismertté. Itt 12 évig dolgoztam, 1974-től 79-ig a vezetője voltam.

Részt vettem a Vass Imre-barlang, Kossuth-barlang, Kuriszláni-nyelő, Nagyoldali-zsomboly, Musztáng-barlang, Gergés-lápai-nyelő kutatásában.

1979-től, gyermekeim iskolába kerülése miatt Esztergomban lakom, földmérőként dolgoztam nyugdíjba vonulásomig, meg egy kicsit tovább is. Néhány évig elhanyagoltam a barlangászást, majd a Benedek Endre Egyesület (BEBTE) visszaédesgetett, így váltam újra aktív taggá. Jelenleg a BEBTE alelnöke vagyok, feladatom a Sátorkőpusztai-barlang látogatható szakaszán a műszaki berendezések fenntartása, működtetése.

Az MKBT-nek 1964 óta folyamatosan vagyok tagja. Két cikluson keresztül választmányi tag voltam, majd az előző ciklusban a Felügyelő Bizottság póttagjává választottak.

Megválasztásom esetén a Társulat Alapszabály szerinti működését szeretném biztosítani.

Fontosnak látom, hogy a magyar barlangkutatás régi átka, a kutatócsoportok ostoba rivalizálása, ellenségeskedése végre nagyrészt megszűnt. Az MKBT alapvető feladatának tartom a kutatói team-ek munkájának mind hazai, mind nemzetközi támogatását! Ki kell használni a tagok és nem tag barlangászok itthoni és külföldi személyes kapcsolatait a közösség kutatási és túrázási lehetőségeinek érdekében! Éppen ezen célok elérésére szükséges a Társulat tagjai közé bevonni azon kutatótársakat, akik bőséges tapasztalataikat, kapcsolataikat hajlandók a közösség számára kamatoztatni.

Ehhez kell a Társulat presztizsét növelni a főhatóságnál és a nemzeti parkoknál. El kell érni, hogy az egyre gyarapodó hazai bürokratikus és anyagias intézkedéseket a Társulat tagjai számára mérsékelni lehessen! Persze, ehhez a tagoknak is vállalniuk és betartaniuk kell a kialkudott játékszabályokat!

Ma úgy tűnik, hogy a hatóságok, nemzeti parkok, egyáltalán nem tekintik tárgyalópartnernek a Társulatot. Egyes szakágaival (pl. Oktatási Bizottság), helyi kutatócsoportokkal, tekintélyes személyekkel pedig megvolna a bizalmi kapcsolat, de a teljes közösség képviselőivel alig. Ezen kell sürgősen változtatni!

Tisztelettel:

Szilvay Péter