Társelnök

Pályázat a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat társelnöki posztjára

A jelölt neve: Hegedűs Gyula

Régi vita tárgya, hogy a Társulat alapvetően egy tudományos szervezet és elhanyagolja, illetve kevéssé foglalkozik a barlangi túrázás, barlangjárás témakörével. Már a szegedi szakmai napokon a legutóbbi 2013. nyarán Brnoban tartott UIS Kongresszusról szóló előadásomban is kitértem arra, hogy az UIS Közgyűlésen elhangzott több olyan vélemény, mely szerint az UIS 90 %-ban tudománnyal foglalkozik és csak 10 %-ban a barlangjárással, az "egyszerű barlangászokkal", holott a való életben az arányok éppen fordítottak. Emiatt az UIS kapcsolatrendszere is kissé torzított, mert a barlangász társadalom nagy többségét kevésbé képviseli. Mindemellett számos országban a barlangjárás a sporttal foglalkozó állami szervek hatáskörébe tartozik, akik csak mérsékelten vagy nem tartanak kapcsolatot tudományos szervezetekkel. Ezek a kapcsolatok hiányoznak az UIS kapcsolatrenszeréből. Ez a felvetés annyiban talált az UIS részéről meghallgatásra, hogy a Közgyűlés által újonnan megválasztott vezetőségbe bekerültek a hiányolt irányvonal képviselői. Részemről ezzel analóg módon a Társulatban kívánom ezt az irányvonalat erősíteni és menedzselni.

A Társulat 2015. évi rendes Közgyűlésén tájékoztatást adtam arról, hogy az UIS elnöksége kezdeményezi az UNESCO-nál, hogy a 2021. évet nyilvánítsa a Barlangok és Karsztok Nemzetközi Évének. A kezdeményezést az UIS elnöksége 2015. júniusában Postojnán – a tagországok támogató szavazatai alapján - elfogadta, majd ezt követően elkészítette az UNESCO Közgyűlése részére benyújtandó javaslatot. A javaslatról az UNESCO 2017. évi Közgyűlése fog dönteni. A tagországok képviselőinek jelenlegi feladata, hogy az UNESCO Nemzeti Bizottságait felkészítse az UIS javaslatának támogatására. A javaslat elfogadása esetén a hazai barlangászat is nagy lehetőséget kap tevékenysége hasznosságának bemutatására, a nagyközönség felé pozitív kép kialakítására, a társadalom irányában végzett „szolgálatunk” (természetvédelem, vízvédelem, barlangterápia, fiatalok nevelése, sérültek túráztatása, közösségépítés, sporteredmények, nemzetközi hírnév stb.) tudatosítására, összességében a barlangok és a barlangászat társadalmi megítélésének javítására. Meggyőződésem, hogy ez vissza fog hatni mindennapi gondjaink enyhítésére. Társelnöki pozícióm súlyával ezt a folyamatot kívánom irányítani elsősorban hazai, de a lehetőségekhez mérten nemzetközi szinten is.

A fenti konkrét feladatokon kívül természetesen részt kívánok venni a Társulat elnöksége előtt álló egyéb feladatok elvégzésében, a Társulat sorsának alakításában.

2016. május 10.

Hegedűs Gyula