Munkaterv 2016-ra (vázlat, fejlesztés alatt)

Mindezekben előrelépést kívánunk elérni:

A feladatcsoport megnevezése Felelős(ök)
Az elektronikus döntéshozatal-információcsere megvalósítása, illetve fejlesztése Az egész vezetőség + önkéntesek
Főtitkár által irányított ügyvezetés Főtitkár
A külkapcsolatok aktivizálása Elnök, elnökhelyettes, főtitkár
A propaganda fejlesztése Elnökség
A tagoknak nyújtott szolgáltatások fejlesztése Elnökség
Ellenőrzések-visszajelzések-fejlesztések (az FB aktívabb működése) FB
Pályázati források, egyéb pénzszerzés Elnökség
Etikai és fegyelmi ügyek Elnökség és eseti bizottságok
Programterv kidolgozása a teljes időszakra (lépésekben) Elnökség, bizottságok, szakosztályok, csoportok

 

Az első két feladatcsoport részletesebben:

A feladat, feladatcsoport megnevezése Kezdés Határidő Folyamatos? Felelős(ök)
Az elektronikus döntéshozatal-információcsere megvalósítása, illetve fejlesztése       Az egész vezetőség + önkéntesek
eseménynaptár vezetése a honlapon, a határidők betart(at)ása elkezdve 6. 30. , majd folyamatos Ügyvezető titkár, 1 reszortos elnökségi tag, FB elnök, ÉB elnök
e-mail adatbázis rendezése elkezdve 6. 30. , majd folyamatos Ügyvezető titkár, 1 reszortos elnökségi tag
internetes közvéleménykutatások, szavazások elkezdve 6. 30. , majd folyamatos Főtitkár, 1 reszortos elnökségi tag
a belső kommunikációs eszközök összehangolt, céltudatos, naprakész használata elkezdve 12. 31. , majd folyamatos Elnökség, FB, ÉB, szakosztályok, csoportok
a testületi munka elektronizálása 5. 23. 6. 30. , majd folyamatos Főtitkár, FB elnök, ÉB elnök
tanácsadó testületek bevonása 5. 23. 6. 30. , majd folyamatos Főtitkár, FB elnök, ÉB elnök
Skype az irodában 5. 23. 6. 30.   Ügyvezető titkár
Facebook/iroda 5. 23. 6. 30.   Ügyvezető titkár
Főtitkár által irányított ügyvezetés       Főtitkár
a testületi munka reszortos megszervezése 5. 23. 6. 30.   Főtitkár, bizottsági elnökök
a munkavezetői, munkáltatói funkció valódi betöltése 5. 23. 6. 30. , majd folyamatos Főtitkár
rendcsinálás az irodában (fizikai és eszmei értelemben is) 5. 23. 9. 30.   Főtitkár, ügyvezető titkár, 1 reszortos elnökségi tag + önkéntesek
fogadónapnak hely biztosítása, a klubszerűség előmozdítása 5. 23. 9. 30.   Főtitkár, ügyvezető titkár, 1 reszortos elnökségi tag + önkéntesek
a titkárság hatékonyságának javítása, feladatmegosztás a vezetőség tagjaival + önkéntesekkel 7. 1. 12. 31.   Főtitkár, ügyvezető titkár, 1 reszortos elnökségi tag + önkéntesek
a titkárság munkájának, eredményeinek jobb megismertetése a tagsággal 7. 1. 12. 31. , majd folyamatos Főtitkár
Nóra utódlásának előkészítése (kétéves projekt) 7. 1.     Főtitkár, 1 reszortos elnökségi tag, FB