Főtitkár

Pályázat a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat főtitkári pozíciójára

Alulírott Kosztra Barbara jelentkezem az MKBT főtitkári pozíciójára.

15 éve ismerkedtem meg a barlangok világával, 2005 óta kötődöm szorosan a barlangász közösséghez, 2008 óta vagyok a Társulat tagja. Az elmúlt 5 évben elnökségi tagként volt alkalmam belülről is megismerni a Társulat működését és annak problémáit. A reformjavaslatok összegyűjtése és az alapszabály-módosítások előkészítése során átfogó képet kaptam a tagság és nem tag barlangászok Társulattal szemben támasztott igényeiről és működését illető kritikájáról. Megtapasztaltam a tagság igényét a változásra és tettrekészségét is az értelmes feladatok megoldására.

A tapasztaltak alapján meggyőződésem, hogy van esélyünk olyanná formálni a Társulatot, amilyennek a barlangászok szeretnék látni, amelyben megbíznak, és ahova szívesen tartoznának. Ehhez viszont csapatmunkára, összefogásra van szükség. Olyan Elnökségre, amelynek tagjai feladatként, a barlangász közösség iránti szolgálatként tekintenek a tisztségükre, és mozgósítani tudják azokat a barlangászokat, akik készek tenni a közösségért és a barlangkutatás, barlangászat elismertetéséért, társadalmi megítélésének javításáért.

Egy ilyen csapatban, munkájukat és tudásukat főtitkárként összefogva célom, hogy a Társulat minél több szolgáltatást nyújtson a tagoknak, képviselje a barlangász-társadalmat a külvilág felé és közösségként, koordináló szerepében is megerősödjön. A megvalósítás eszközének tekintem többek között a Társulat és tagság/nem tag barlangászok közötti kommunikáció javítását, a működés láthatóbbá és átláthatóbbá tételét, a következetes jelenlétet a külvilág felé (sajtó, rendezvények), a közösségi események, kutatótáborok szervezését, a honlap és kiadványok tartalmának és arculatának javítását. Szeretném, ha a sikeres közösségteremtő kezdeményezések (pl. szerdai előadások, Fosszílía klub, kirándulások) folytatódnának, tovább fejlődnének. Fontos feladatnak tartom megszervezni rövidesen nyugdíjba vonuló ügyvezető titkárunk utódlását, munkájának zökkenőmentes átadását. A felsorolt célok közül személyesen szívügyem a barlangász társadalom és Társulat közötti kommunikáció javítása és a nemzeti parkokkal, más állami és társadalmi szervezetekkel való együttműködés javítása, partneri viszony kialakítása.

Az Ambrus Gergely, Csépe-Muladi Beáta, Csepreghy Ferenc, Füredi Zoltán, Hegedűs Gyula, Huber Kilián, Laufer Csaba, Leél-Őssy Szabolcs és Szilágyi Zsolt részvételével felálló vezetőségben látok lehetőséget arra, hogy a fentiekben (és csatolt programunkban) meghatározott célokat elérjük. Főtitkárként szívesen vállalom a csapat munkájának összefogását, amiben civil és munkahelyi koordinációs, kapcsolattartási tapasztalataimra támaszkodhatok.

Budapest, 2016. május 12.

Kosztra Barbara