Elnök

Pályázat a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat elnöki posztjára

Alulírott Leél-Őssy Szabolcs kandidálok az általam jelenleg is betöltött pozíció még egy ciklussal történő meghosszabbítására.

Változó, gyorsan átalakuló társadalmunkban a törvényi háttér módosulása, és az egyéni lehetőségek megnövekedésével párhuzamosan a civil szerveződések lehetőségeinek beszűkülése a hozzánk hasonló társulatok népszerűségének csökkenésével járt. Míg a rendszerváltás előtt bármilyen csoportos tevékenységet szinte csak egy ernyőszervezet védelme alatt lehetett űzni, addig mára a helyzet teljesen megváltozott, az egyéneknek sokkal kevésbé van szüksége az országos civil szervezetekre.

Ez nagy kihívás Társulatunk előtt. Meg kell fordítani a trendet, és a csökkenő taglétszámunkat gyarapodóra változtatni. Ehhez az szükséges, hogy Társulatunk alkalmazkodjon a változásokhoz, olyan szolgáltatásokat nyújtson, hogy szpeleofil társaink érdemesnek tartsák belépni szervezetünkbe. A fix állami támogatások megszűnése, a pályázati lehetőségek beszűkülése miatt csak a nagyobb taglétszám (azaz a nagyobb összegű tagdíj beérkezése) adhat biztos anyagi alapot működésünkhöz, feladataink ellátásához, és ez biztosíthatja a politikától való függetlenségünket.

Az új feladatokhoz új felállású elnökség szükséges. A minden bizonnyal alaposan kicserélődő vezetőségben a folyamatosságot (marxista-leninista filozófiai kategóriával élve a megszüntetve megtartást) kívánom képviselni.

Minden segítséget meg fogok adni az új vezetőségnek, hogy a szükséges változásokat végre tudja hajtani, az új szemléletet ki tudja alakítani.

Álláspontom szerint a következő változások lennének a legfontosabbak:

- Olyan területek kiválasztása és felkarolása, amelyek a barlangkutatók és barlangjárók érdekeit szolgálják, tevékenységük jelentősebb segítése (hatékony érdekképviselet)

- A tagság bizalmának helyreállítása a Társulat, ezen belül az elnökség felé (világos, átlátható és nyilvános tevékenység: pl. a mindenki számára hozzáférhető határozatok könyvének bevezetésével, közérdeklődésre számot tartó programok szervezésével)

- Kifelé jobb marketing tevékenység, a barlangkutatás és a barlangok, mint értékek, természetvédelmi objektumok népszerűsítése a közönség és a politikusok felé

- Szakmai tekintélyünk megerősítése, a tagság álláspontjának a képviselete a hivatalos természetvédelem előtt

Budapest, 2016. május 09.