A 2017.03.20-án benyújtott kilépési nyilatkozatom tartalma:

Alulírott Csepreghy Ferenc, a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat tagja (1980. óta, a tagsági számom: 3760, lakcímem: 1122 Budapest, Goldmark K. u. 12. fsz. 1.), bejelentem, hogy a Társulatból azonnali hatállyal kilépek.

Tudomásom van arról, hogy a kilépéssel a Társulatban viselt tisztségem (felügyelőbizottsági elnök) is megszűnik.
Indokolás: 2016 folyamán és 2017 első hónapjaiban nem teljesültek maradéktalanul a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatainak alapfeltételei, így különösen az iratbetekintési jog igen korlátozottan érvényesült. Úgy kellene a Közgyűlésnek jelentést tennünk, hogy például a 2016. évi gazdasági dokumentumok közül még egyetlen egyet sem láthattunk. A Felügyelőbizottság és az Elnökség közötti szakmai együttműködés megjavulását egyelőre nem is tudom remélni. Az elnökség ugyanis nem teremtette meg az érdemi gazdasági munka személyi feltételeit: gyakorlatilag senki sem tevékenykedik ezen a szakterületen. Nem látom továbbá biztosítottnak, hogy a 2016-ban megválasztott Elnökség valóban az ígéreteit be tudja tartani (Időugrás 2016 program). Az erre vonatkozó stratégiájuk nem vált világossá (nem mutatták be), és az Elnökség tagjainak többsége eddig nem fejtett ki kellően aktív tevékenységet az ambiciózus célok elérése érdekében, noha valóban a Társulat létfeltételeit, létjogosultságát érintő dolgokról van – volt – szó.
Egy éve még látszólag egyetértettünk abban, hogy a program mit követel meg az új vezetőség tagjaitól, és én ma is úgy gondolom, hogy a felügyelőbizottsági tevékenységem pontosan egybevágott a megfogalmazottakkal. Ma már azonban az Elnökség – elég egységesen – ezt némileg másképp látja, míg én a fenti képet alkottam az ő munkájukról. A kialakult kutya-macska viszonyban igen nehéz együtt dolgozni, az MKBT jövőjét építeni. A 2016-os dokumentumokkal kapcsolatos szabotázst is a személyemmel szemben kialakult ellenszenvnek tudom be, legalábbis részben. Azokat az előre látható, akár elvtelen kompromisszumokat, amelyeket a késve és bizonytalan minőségben egyszer csak megérkező éves beszámoló közgyűlési elfogadása érdekében kénytelen volna a Felügyelőbizottság megkötni, én nem kívánom fölvállalni. A tisztségről lemondás helyett – mivel nekem tiszta a lelkiismeretem, és ezt demonstrálni is szeretném – választottam a Társulatból kilépést, ami nekem sokkal fájdalmasabb lépés. Alkalmasabbnak tűnik azonban arra, hogy kissé fölrázza a vezetőséget, ráébressze arra, hogy sürgősen és gyökeresen javítania kell bizonyos dolgokon, ha nem akarja – középtávon – elveszteni a hitelességét.
Mindezt az új Elnökség pozitív eredményeinek (pl. rendezvényszervezés, taglétszám növekedés) elismerése mellett határoztam el, mivel az a véleményem, hogy a fentiek további elhanyagolása elkerülhetetlenül magával fogja hozni a kezdeti sikerek után a leépülést. Ne legyen igazam!
Az Elnökségnek sikeres munkát, a Társulatnak még legalább 100 év működést, a tagságnak egyre jobb érdekvédelmet és közösségi élményeket, a barlangkutatás ügyének elismerést kívánok!

Melléklet: az Időugrás 2016 program eredeti hirdetménye.