Thieme András

Barlangos életrajz:

Thieme András vagyok, 1965 óta az MKBT tagja. A Vörös Meteorban kezdtem barlangozni, és ez maradt egyetlen egyesületem.

Az egyesületen belül a Toldi csoport néhány tagjával együtt megalakítottuk a Diogenes csoportot, amelynek két szakaszban voltam vezetője. 1967-től tagja lettem a Barlangi Mentőszolgálatnak (18. sz. ig.). Első kutatásvezetői igazolványomat 1984-ben kaptam meg. (58. sz. ig.) Kutatási területünknek a bükki, Répáshuta melletti Pénz-pataki-víznyelőbarlangot választottuk. A hazai barlangok megismerése mellett részt vettem a csoport három – önálló leszállási engedély birtokában szervezett – külföldi expedíciójában is. (1979. Jaskinia Śnieżna (Lengyel-Tátra); 1984. Poloska Jama (Tolmein); 1985. Gouffre Berger, Pierre Saint Martin (SC3-Tunnel).

Tevékenységünkről minden évben elkészítettem beszámolónkat a Társulat számára.

Főiskolai végzettségem: gyógypedagógus.

Ügyviteli-gazdasági-pénzügyi tapasztalatok:

Expedícióinkat, táborainkat, felszerelésünket különböző alpin-technikai munkák bevételéből finanszíroztuk. Részt vettem e munkák felkutatásában, és teljes körűen végeztem az árajánlat és a dokumentációk elkészítését, a munka megszervezését, a szükséges beszerzéseket, és a pénzügyi elszámolást mind az egyesület, mind a munkában résztvevő csoporttagok felé.

Mint az egyesület szertárosa, rendszeresen részt vettem a barlangos csoportok vidéki házainak leltározásában, az ehhez kapcsolódó adminisztrációs-könyvelési munkákkal együtt.

Főállású munkám mellett dolgoztam iskolatitkárként is. Feladataim részét képezte a teljes ügyvitel bonyolítása, iratok-dokumentumok készítése és szerkesztése, pénzkezelés és elszámolás az egyes könyvelési számok szerint.

Igazgatóhelyettesként szintén én végeztem a fenntartó által előírt kimutatások, statisztikák, és a tanulókkal kapcsolatos iratok, dokumentumok készítését és összeállítását.

Gyakorlatom van a jogszabályok értelmezésében, alkalmazásában, a jogszabályok és az intézményi dokumentumok-szabályzatok koherenciájának vizsgálatában.

Jelenleg egy társasház számvizsgáló bizottságának tagja vagyok.

Teljes körű ECDL vizsgával rendelkezem, napi rendszerességgel használom a számítógépet személyes, egyesületi és családi ügyekben: dokumentumok, NAV bevallások, kimutatások, összesítések, stb.

Bp. 2016. május 20.

Thieme András