Arábika-tömb, egyéb

Ide tervezem gyűjteni az Arábika-tömb további nevezetesebb barlangjait (pl. Iljuhin-rendszer, Dzou-bg, Moszkovszkaja-bg).

Ez a központi, legmagasabb régióban vannak, ahol az elemi logika szerint nagyobb esély van a legmélyebb barlang felfedezésére. Mégis a kutatók ezen a területen évtizedek óta szinte "helyben járnak", jóllehet az ott elért 1000-1200 méteres barlangokra is bármely barlangkutató méltán lehetne büszke. Ezt a korlátozottságot A. Klimcsuk hidrogeológus már a kezdet kezdetén jelezte.

 

Információforrás: http://www.rgo-speleo.ru/caves/arabika/arabika.htm

 

Addig is egy kis nyelvészkedés:

1. Miért "tömb"?

Oroszul "masszív"-nak nevezik, amit egy kis végződéssel masszívumnak is "fordíthatnánk", de én azt csúnyának tartom. Ezért választottam a tömb szót.

Egyébként hegységnek is mondható lenne a méretei alapján, de minek neveznénk akkor a befoglaló Gagrai-hegységet, illetve az egész Kaukázust? Gyakorló földrajzosok, válaszoljatok a Contact menüpontban vagy akár a levelezőlistán, hiszen ez közérdekű kérdés.

2. Honnan ez a "tájidegen" név? Két lehetőségről is tudok:

- Az Arábika-hegycsúcs másik nevét is megadják némelyik cikkben: Arbaika. Nekem úgy tűnik, hogy ez lehetett az eredeti, abház elnevezés, ami az orosz fülnek talán ismerősebbnek tűnő alakra torzult el, majd így rögzült. A Wikipédia szerint is [] abház nyelven "arbag aika" kakastaréjt jelent, és erre a névre a hegygerinc látképe ihlethette a helyi lakosokat.

- A Wikipédia szerint a Kaukázus "az északra mozgó Arábiai-lemez és az Eurázsiai-lemez ütközéséből" keletkezett. Nem lehetetlen tehát, hogy az Arábika nevet ennek alapján "osztotta ki" valamelyik földrajzkutató, talán éppen Alekszandr Kruber, miután helyi névről esetleg nem volt tudomása (a helyi vezetője nem tudta). Amit el tudok képzelni, hiszen a vízhiány miatt régebben csak kevesen járták, ismerték a vidék magasabb régióit.